Anketa s pastory

Patříš do týmu lidí, kteří tato společná setkávání připravují a vedou. Co pro tebe samotného celošumavská setkávání představují, a co bys chtěl vzkázat lidem, kteří na ně chodí, případně lidem, které bys chtěl tímto způsobem pozvat?

Obrázek uživatele Pavel Faul
Pavel Faul

Rád patřím do týmu vedoucích z různých církví, kteří se setkávají jednou měsíčně na společných snídaních, modlí se a povídají o svých zkušenostech, problémech, bolestech, radostech a také připravují program Celošumavských shromáždění. Samotná Celošumavská shromáždění pro mne znamenají možnost setkání s křesťany z naší oblasti a také praktické vyjádření usilování o jednotu křesťanů, ke které nás Pán Ježíš vyzývá v sedmnácté kapitole Janova evangelia. Jsem rád, že i přesto, že některé věci vidíme a děláme ve svých sborech jinak a někdy spolu nesouhlasíme, můžeme se snášet, spolupracovat a pořádat společné bohoslužby pro věřící a hledající z našeho regionu.

Obrázek uživatele Jan Spěváček
Jan Spěváček

Když jsem ve svých devatenácti letech poprvé navštívil setkání věřících, očekával jsem, že se setkám s živým Bohem, nebo poznám někoho, kdo mi o Bohu něco smysluplného a důvěryhodného řekne. Věřící mi tehdy připadali kulatně řečeno "zvláštní", ale toho živého Boha jsem tam mezi nimi cítil. Myslím, že něco podobného se může stát nějakému hledači, jakým jsem byl  já, i dnes na celošumavském setkání křesťanů.

Obrázek uživatele David Kašper
David Kašper

Každého bych rád pozval na Celošum, byť vypůjčenými slovy. Ta první jsou z Bible a trochu je parafrázuji: "Celošum? Co odtamtud může vzejít dobrého?" ... "Pojď a přesvědč se!". Dovolím si také citovat pozvání Jendy Spěváčka, které mě velmi oslovilo a potvrzuji pravdivost: "Přijďte, nebudete litovat."

Obrázek uživatele Jan Satke
Jan Satke

Celošumavská shromáždění jsou pro mě naplněním Ježíšovy modlitby "aby všichni jedno byli". Při těchto společných shromážděních mohu zažívat jednotu Kristovy církve, jeho těla. To je pro mě velmi vzácné. Jsem rád, že se mohou setkávat nejen dospělí, ale také děti v "nedělkách". To připravuje jednotu církve i do budoucna.